SK Trygg/Lade

Info fra styremøtene

Info fra styremøtene

Hovedstyret er valgt av klubens Årsmøte, og vi har et overordnet ansvar for både den daglige driften og utviklingen av klubben vår.

Vi har møter 1-2 ganger pr måned, og her vil vi presentere en del av sakene som vi diskuterer og/eller beslutter på klubbens vegne.

Dato SAK KOMMENTARER BESLUTNING
       
20.03.17 Alle unntatt: Pål. Laila for håndball    
  Velkommen til nye styremedlemmer Anne Ingeborg, Eva, Laila (Ronny),  
  Oppgradere dusj på klubbhuset Innmeldt behov fra fotballavdelingen. Husstyret undersøker priser og legger frem forslag. JF sjekker om det kan være mulig å leie ut garderobe til Trondheim Kommune inntil garderober på Ladeanlegget er klare.  
  Oppgradere fangnett på Obosbanen Banekomiteen sjekker priser og mulige løsninger  
  17.mai Vi må legge plan for borgertoget. Vi trenger en vakt for å holde plass i toget. Fanebærer  
  Retura-cashback Avtalen sendt ut, oppfordrer alle som trenger container til å nevne klubbavtalen  
  Parkering rundt anlegget Anne Ingeborg har snakket med presten på oppfordring fra ham ift parkeringsmulighetene rundt skole/kirke/bane. Han vil lage et forslag til brev.  
  Idrettsregistrering Eva venter på registrering av styremedlemsskap i Brønnøysund. Kan benytte Anne Stine sin tilgang inntil videre.  
  Medlemskontingent Sendes ut neste uke.  
  Sosial samling med nytt styre 18.mai på Egon Solsiden  
  Fotball ønsker innkjøp av flere 7er mål til Obos Fotball oppretter tettere dialog med banekomiteen. Kanskje representant fra fotball og BAI skulle hatt en fast plass i banekomiteen? Anette foreslår dette for Banekomiteen som en prøveordning som evt kan innføres formellt fra neste årsmøte.  
  Mål og fokusområder for 2017? Bygging av kombihall (JF)
"løkkefotball" for dem som ikke vil satse fullt
"Kvalitetsklubb"; 2 dedikerte personer i fotball som vil jobbe med dette (Anette)
Medlemsregister; automatisk registrering mot NIF (Eva)
Hvordan kan vi engasjere foreldrene til mer refleksjon. Bør HS starte med mer tydelig kommunikasjon av våre verdier? Verdisamlinger har vært en suksess (25 første gang, over 80 neste gang og ca 50 sist)
 
  Kombihall Ønsker innspill til arbeidsnavn på hallen
Avdelingene må nominere en person til kombihallprosjektet for å ivareta de respektive avdelingenes behov
 
       

Postadresse:
Postboks 3013, Lade
7041 TRONDHEIM
Org.nr: 980 113 825

Besøksadresse:
Gunnlaugs vei 13
7040 TRONDHEIM

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift