SK Trygg/Lade

Kvalitetssystem (retningslinjer og sportslige planer)

Kvalitetssystem (retningslinjer og sportslige planer)

 

Organisering av Sportslige Planer for klubben:

Klubbens sportslige satsning skal til enhver tid skje i henhold til klubbens Lov, herunder klubbens visjon. Loven er vedtatt av klubbens Årsmøte, og bare klubbens Årsmøte kan beslutte endringer i loven.

Hver avdeling har ansvar for å utforme mer detaljerte planer for sitt aktivitetstilbud, men disse må ikke komme i konflikt med klubbens overordnede lov/visjon.

Hierarki

Dok. Nr.

Innhold

Eier og godkjenner av eventuelle unntak

Nivå 0

 

Lov for Sportsklubben Trygg/Lade

Årsmøtet

Nivå 1

1.0

Overordnet sportslig plan

Leder

Nivå 2

2.x

Avdelingenes overordnede sportslige planer

Leder i avdelingen

Nivå 3

2.x.x

Detaljerte planer i avdelingene

Leder i avdelingen

 

2.1          Barneidretten
2.1.1      Barneidrettens svømmeplan
2.1.2      Barneidrettens fotballplan*
2.1.3      Barneidrettens håndballplan*
2.1.4      Barneidrettens innebandyplan*

2.2          Fotballavdelingen
2.2.1      Eventuelle appendix til 2.2  

2.3          Håndballavdelingen
2.3.1      Eventuelle appendix til 2.3   

2.4          Innebandyavdelingen
2.4.1      Eventuelle appendix til 2.4        

 

*barneidrettens særidrettsplaner samordnes med den respektive særidrettsavdelingenes planer gjennom idrettskoordinatorer i BAI og gjensidig representasjon i både BAI og særidrettsavdelingenes Sportslig Utvalg.

Føringene i Sportslig plan gjelder for alle lag i den aktuelle avdeling/idrett så lenge ikke annet er avtalt.

Søknad om unntak fra føringene i Sportslig plan og evt. forslag til forbedringer rettes til og godkjennes av de respektive avdelingslederne.

 

 

Postadresse:
Postboks 3013, Lade
7041 TRONDHEIM
Org.nr: 980 113 825

Besøksadresse:
Gunnlaugs vei 13
7040 TRONDHEIM

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift