SK Trygg/Lade

Om klubben vår

Om klubben vår

Velkommen til Sportsklubben Trygg/Lade

Sportsklubben Trygg/Lade (stiftet 15. mai 1910) er et dugnadsdrevet idrettslag med hovedvekt på allsidig idrettsopplæring.

Klubben har stor betydning for miljøet på Ladehalvøya og fungerer som en viktig sosial arena for både barn og voksne. For barn og ungdom er Lade og Lilleby skole våre primære rekrutteringsarenaer.

Oppslutningen blant barn og unge er stor. Pr. i dag er vi ca. 1100 medlemmer hvorav ca. 900 er aktive medlemmer. Klubben består av et Hovedstyre og 4 idrettsavdelinger (barneidrett, fotball, håndball og innebandy). Vi har også et dame seniorlag samt et aldersbestemt guttelag i basket.

Hovedstyret har overordnet ansvar for økonomi, administrasjon og klubbens sportslige tilbud, mens avdelingene har ansvar for gjennomføring av de ulike aktiviteter.

Ladehalvøya har en voldsom tilvekst nå og i årene framover, noe som medfører at klubben vokser betydelig. Dette medfører spennendne prosjekter for å sikre at barn og unge på ladehalvøya har de anleggene de trenger og fortjener.

Per i dag drifter vi Ringvebanen med sin 10'er og 7'er bane i tillegg til OBOS 11'er kunstgressbane som ble åpnet i 2012. Dette gjør at vår fotballsatsning har gode anleggsvilkår.

Klubben er i dialog med Trondheim Kommune ang. Lade Idrettspark og vår kommende kombihall der. Klubben er superbruker på den nye idrettshallen som kommer på Nye Lade Skole. Dette er viktig for klubben framover for å sikre tilgangen til anlegg, spesielt vinterstid.


FORELDREDREVET IDRETTSLAG
Alle aktiviteter for de yngste er drevet av foreldrene. Foreldre på hvert årskull planlegger og gjennomfører aktivitetene i samråd med avdelingene. Dette gir også en fin mulighet til å bli kjent med barna og nærmiljøet på Ladehalvøya. Som følge av at mye er foreldrebasert, kan vi ha relativt lave aktivitetsavgifter.

VI SATSER PÅ ALLSIDIGHET
Trygg/Lade satser på allsidig idrettsopplæring med trygghet og mestring i fokus.

Klubben ønsker å gi barna på ladehalvøya et godt idrettstilbud som bidrar til at:

◦ Flest mulig barn ønsker å delta i idrettsaktiviteter
◦ Barna utvikler seg fysisk, psykisk og sosialt
◦ Opplæringen er tilpasset barnets alder, utvikling og behov
◦ Barna opplever mestring og framgang
◦ Trening oppleves som lekbetont

Postadresse:
Postboks 3013, Lade
7041 TRONDHEIM
Org.nr: 980 113 825

Besøksadresse:
Gunnlaugs vei 13
7040 TRONDHEIM

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift