SK Trygg/Lade

Politiattester

Politiattester

Krav om politiattest i SK Trygg/Lade

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

Det ventes i nær fremtid en endring i gjeldende ordning. Oppdatert informasjon vedrørende dette kan du lese på NIF sine nettsider.

SK Trygg/Lade blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette betyr at ALLE trenere må ha politiattest.

Dette gjøres i samråd med:

Olaf Berglihn
E-post: olaf@berglihn.net
Telefon: 982 30 460

Opplysninene som innhentes er taushetsbelagt og skal håndteres deretter.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting på en-to-tre:

1. Send e-post til anita.lorck@hotmail.com eller olaf@berglihn.net med fullt navn, fødselsdato og rolle (f.eks. trener barneidrett). Utfylt og signert skjema "Bekreftelse på formål" fås i retur.

2. Logg inn med ID-porten på denne siden: https://attest.politi.no/ Her skal skjemaet "Bekreftelse på formål" vedlegges.

3. Etter søknadsbehandling returneres politiattest til den enkelte treneren. Politiattesten må deretter fremvises for Anita Lorck eller Pål T. Gabrielsen. 

 

SK Trygg/Lade skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Politiattest skal fornyes hvert 5. år

 

Med vennlig hilsen 
Styret i SK Trygg/Lade

Postadresse:
Postboks 3013, Lade
7041 TRONDHEIM
Org.nr: 980 113 825

Besøksadresse:
Gunnlaugs vei 13
7040 TRONDHEIM

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift